Katedra Muzyki Wydział Sztuki

16-04-2021

AKCELERATOR ROZWOJU PROJEKT OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

20 kwietnia 2021 r. (wtorek) w godz. 12.00-12.30 w sali 33 odbędzie się nabór na Warsztaty z zakresu prowadzenia zespołów muzycznych w roku akad. 2020/2021, realizowane w ramach dodatkowych zadań praktycznych dla studentów.

Zajęcia prowadzone przez trenerów:

– warsztaty chóralne 30 h

– zajęcia z kompozycji i aranżacji 15 h

– zajęcia z emisji głosu z dykcją 15 h

Przedsięwzięcie artystyczne przygotowane przez studentów (autorzy muzyki/kompozycja lub

aranżacja/wykonawcy, dyrygenci) we współpracy z instytucjami kultury regionu. 

Efekty warsztatów będą prezentowane podczas koncertu i utrwalone w formie audiowizualnej. Na potrzeby występów wykorzystany zostanie sprzęt zakupiony do pracowni dydaktycznej.

Liczba uczestników: 14. Akces mogą zgłaszać studenci 4 ostatnich semestrów studiów I i II st. (za zgodą opiekuna merytorycznego i Działu Funduszy Europejskich, w porozumieniu z trenerami warsztatów, liczba uczestników może zostać zwiększona).
Termin realizacji: 30 września 2021 r.

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.