Katedra Muzyki Wydział Sztuki

22-06-2020

Do realizacji programów stażowych w 2020 r. w ramach programu Nowe Perspektywy Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zgłosiła się firma:

MELODIA Katarzyna Lisowska (ul. Kowalczewskiego 20/3, 25-635 Kielce; NIP 788-168-52-14; REGON 260789612).

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.