Katedra Muzyki Wydział Sztuki

Kontakt

Katedra Muzyki
Wydział Sztuki

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
ul. A. Mickiewicza 3
25-353 Kielce

Sekretariat Katedry Muzyki
tel. 41 349 68 50
e-mail: imuz@ujk.edu.pl

Kierownik Katedry Muzyki
prof. dr hab. Jerzy Mądrawski
e-mail: jerzy.madrawski@ujk.edu.pl
Dyżur: Czwartek 10.30 – 12.00
tel. 41 349 68 57

Z-ca Kierownika Katedry Muzyki ds. Kształcenia
dr Marek Kawiorski
e-mail: kawiorski@ujk.edu.pl
Dyżur: Czwartek 10.30 – 12.00

Z-ca Kierownika Katedry Muzyki ds. Naukowych i Artystycznych
dr hab. Andrzej Ślązak
e-mail: andrzej.slazak@ujk.edu.pl
Dyżur: Czwartek 10.30 – 12.00

Logo UJK

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.