Katedra Muzyki Wydział Sztuki

Kontakt

Katedra Muzyki
Wydział Sztuki

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
ul. A. Mickiewicza 3
25-353 Kielce

Sekretariat Katedry Muzyki
tel. 41 349 68 50
e-mail: akacak@ujk.edu.pl

Logo UJK

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.