Katedra Muzyki Wydział Sztuki

26-05-2020

KURSY ONLINE przygotowujące do egzaminów wstępnych na studia w Katedrze Muzyki ze śpiewu i gry na instrumentach

Plakat Kursy online

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.