Katedra Muzyki Wydział Sztuki

17-02-2022

Nabór do projektu Akcelerator

3 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 11.45 (sala 32) odbędzie się nabór studentów do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z212/18; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju).

Oferta adresowana jest do studentów II i III roku I st. oraz I i II roku II st.

Limit uczestników: 14 osób (+ 3 lista rezerwowa)

WARSZTATY Z ZAKRESU INSCENIZACJI WIDOWISKA SCENICZNEGO BAJKI:

  1. Warsztaty z zakresu reżyserii widowiska sceniczna – 60h
  2. Zajęcia z kompozycji i aranżacji – 30h
  3. Zajęcia z ruchu scenicznego – 30h
  4. Warsztaty instrumentalne – 30h
  5. Zajęcia z emisji głosu z dykcją – 15h

Przedsięwzięcie artystyczne przygotowane przez studentów (autorzy scenariusza, libretta, muzyki / kompozycji lub aranżacja / wykonawcy) we współpracy z instytucjami kultury regionu. Efekty warsztatów będą prezentowane podczas koncertu i utrwalone w formie audiowizualnej. 

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.