Katedra Muzyki Wydział Sztuki

05-05-2019

Najlepsi wśród chórmistrzów 5-6 maja 2019

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego zakończyły się Konfrontacje Młodych Chórmistrzów – konkurs dyrygencki odbywający się cyklicznie w ramach Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów.

Przed dwa majowe dni w Auli Rektoratu UJK swoimi umiejętnościami popisywali się chórmistrze z siedmiu ośrodków akademickich w kraju.  – Jury podkreśliło wysoki i wyrównany poziom uczestników konkursu, którego celem jest doskonalenie warsztatu dyrygenckiego uczestników, promocja utalentowanych dyrygentów, umożliwienie studentom pracy z najlepszymi chórami szkolnymi, akademickimi, kameralnymi, poznawanie nowej literatury chóralnej, wymiana doświadczeń, a przede wszystkim popularyzacja zawodu dyrygenta chóralnego wśród studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – mówi dr hab. Ewa Robak, prof. UJK, koordynator wydarzenia.
Jury w składzie: przewodnicząca – prof. dr hab. Urszula Bobryk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Bernard Mendlik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr hab. Janusz Król, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) oceniało pracę dziesięciu młodych chórmistrzów zakwalifikowanych do konkursu. Konkurs odbywał się w trzech etapach i obejmował pracę z chórem dziecięcym, chórem akademickim oraz chórem kameralnym.
Jury przyznało następujące nagrody:
I nagroda – Nina Polczyk – Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny w Cieszynie i Natasza Kiełpińska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
II nagroda  – Marta Wierzbiańska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Maciej Bąk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,
III nagroda – Arkadiusz Kasperek – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Ponadto, chóry będące zespołami warsztatowymi, przyznały swoje nagrody, wybierając najlepszego dyrygenta, spośród tych, którzy z nimi pracowali. I tak nagrodę chóru szkolnego BONUS z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie otrzymała Marta Wierzbiańska, nagrodę chóru Portamento Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach otrzymała Nina Polczyk, nagrodę chóru Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymała Marta Wierzbiańska, nagrodę Chóru Kameralnego Fermata otrzymała Natasza Kiełpinska. Nagrodę obserwatorów konkursu otrzymał Arkadiusz Kasperek.
Wydarzenie zorganizował Instytut Edukacji Muzycznej, patronatem honorowym objął go prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor UJK.

grupowe zdjęcie uczestników
Mężczyzna dyryguje
Sala pełna osób
Kobieta dyryguje
Sala zapełniona zainteresowanymi osobami
Mężczyzna dyryguje
Komisja
Kobieta z wyciągniętą dłonią
Kobieta dyryguje
Kobieta dyryguje, w tle widać pozostałych uczestników
Mężczyzna z uniesioną dłonią
Zdjęcie grupowe z dyplomami

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.