Katedra Muzyki Wydział Sztuki

dr Andrzej Ślązak

dr Andrzej Ślązak

  Dr Andrzej Paweł Ślązak, pianista, urodzony 17 maja 1985 w Lublinie.


    Edukację artystyczną rozpoczął w wieku 6 lat w Państwowej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Zamościu pod kierunkiem Piotra Stopy. Naukę kontynuował w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pod kierunkiem prof. Tadeusza Chmielewskiego, wieloletniego dyrektora Towarzystwa im. Fryderyka Chopina (organizatora m.in. Konkursu Chopinowskiego) oraz w klasie kameralistyki prof. Aleksandry Nawe oraz dr hab. Witolda Holtza. W roku 2010 otrzymał tytuł magistra sztuki.
W roku 2014, po ukończeniu Studiów Doktoranckich również w Akademii Muzycznej w Łodzi, otrzymał tytuł doktora sztuki za rozprawę na temat twórczości wybitnego polskiego kompozytora Pawła Szymańskiego. Pianista jako pierwszy dokonał nagrań kompletu dzieł na fortepian solo tego kompozytora. 
Obecnie Andrzej Ślązak jest pracownikiem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Akademii Muzycznej w Łodzi.
W roku 2015 rozpoczął trwający 6 lat projekt mający na celu wykonanie kompletu fortepianowych dzieł Jana Sebastiana Bacha. Dotychczas pianista wykonał m.in. Wariacje goldbergowskie, Die Kunst der Fuge, toccaty, inwencje i sinfonie, fantazje. Pianista dokonał także licznych transkrypcji dzieł organowych Jana Sebastiana Bacha na fortepian, zaliczyć tu można m. in. Passacaglie i fugę c – moll, 6 preludiów chorałowych, sonaty triowe.

    Swoją działalność artystyczną dedykuje wykonawstwu muzyki dawnej oraz muzyki nowej. Swoje umiejętności w tej dziedzinie doskonalił pod okiem wybitnych pianistów i kameralistów, m.in. Nicolasa Hodgesa i Marino Formenti (42. Letnie Kursy Muzyki Nowej w Darmstadt), Rebekki Hartmann (Dresdner Meisterkurse Musik), Tomasza Tomaszewskiego (Universität der Künste Berlin), Krystiana Zimermana, Kevina Kennera, Eugena Jindjic, Małgorzaty Walentynowicz, Szabolcsa Esztenyi oraz Andrzeja Jasińskiego.  Wielokrotnie występował w ramach łódzkiego Festiwalu Muzyki Współczesnej MUSICA MODERNA.
W 2015 roku, podczas wręczenia tytułu doktora honoris causa wybitnemu polskiemu kompozytorowi, profesorowi Zygmuntowi Krazue wykonał jego Pięć kompozycji unistycznych. Premierowe nagranie kompozycji zostało opublikowane w książce Zygmunt Krauze. Unizm i sensualizm wydanej z okazji tego wydarzenia przez Akademię Muzyczną w Łodzi.
Jako jeden z pierwszych pianistów wykonał w Polsce utwory m. in. Salvatore Sciarrino, Petera Ablingera, Mauricio Kagela, Johna Cage’a, Johna Adamsa, Beat Furrera, Cornelisua Schwehra oraz Łukasza Wosia. Artysta aktywnie współpracuje z kompozytorami jak Peter Ablinger, Zygmunt Krauze, Paweł Szymański, Artur Zagajewski, Dariusz Przybylski, Łukasz Woś.
Obecnie pianista prowadzi aktywne życie koncertowe, promując w kraju i za granicą zarówno twórczość Jana Sebastiana Bacha, jak i najnowszą muzykę polską (koncertował m. in we Włoszech, Anglii, Niemczech, Rosji oraz na Ukrainie).

    W roku 2015 pianista, wraz ze skrzypkiem Mateuszem Strzeleckim, rozpoczął projekt mający na celu promocję i rewitalizację twórczości Karola Rathausa – polskiego kompozytora, pianisty i pedagoga (1895-1954). W roku 1938 kompozytor emigrował z Europy do Stanów Zjednoczonych przez co jego twórczość, choć szeroko znana i ceniona przez krytyków amerykańskich, w Europie jest niemal zupełnie zapomniana. Aktualnie artyści pracują nad nagraniem kompletu dzieł kompozytora na fortepian i skrzypce, oraz nad wydaniem wszystkich sonat fortepianowych.
Od 2017 roku pan Andrzej Ślązak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej.

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.