Katedra Muzyki Wydział Sztuki

dr hab. Janusz Król, prof. UJK

dr hab. Janusz Król, prof. UJK

Urodził się w 1951 roku na Mazurach w rodzinie o bogatych tradycjach muzycznych, po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II – stopnia i Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie. W latach 1971-75 studiował w Akademii Muzycznej w Łodzi, którą ukończył z wyróżnieniem uzyskując tytuł magistra sztuki.
Od października 1975r. Janusz Król pracuje w Instytucie Wychowania Muzycznego kieleckiej WSP, gdzie z pasją organizuje i prowadzi działalność artystyczną w oparciu o liczne zespoły muzyczne. Szybko awansuje. Podstawą awansów są głównie efekty pracy z chórem Instytutu, który prowadzi nieprzerwanie do roku 1999.
W 1986 roku skutecznie przeprowadził przewód kwalifikacyjny I, a 10 lat później II-stopnia uzyskując stanowisko profesora. W Instytucie Wychowania Muzycznego pełnił funkcje wicedyrektora ds. studiów dziennych. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich Akademii Świętokrzyskiej. W latach 2005-2008 był Prodziekanem Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. Od 2008 roku Prorektor ds. Dydatkycznych i Studenckich Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Posiada bogaty dorobek artystyczny (liczne występy krajowe i zagraniczne, m. in. Belgia, Bułgaria, Ukraina). Uczestniczył w poważnych artystycznych przedsięwzięciach m. in. W prawykonaniu „Te Deum” Mirosława Niziurskiego, „Stabat Mater” G.P.Pergolesiego, „Gloria” A. Vivaldiego. Chór pod dyrekcją Janusza Króla bierze udział w corocznym Festiwalu Jeunesses Musicales.
Ważnym wydarzeniem ostatniego okresu było przygotowanie chórów ( Chór Filli Akademii Świętokrzyskiej Piotrków Trybunalski, Chór Miasta Radomia i Chór Instytutu Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej) do wykonania IX Symfonii L. v. Beethovena i Carminy Burana C. Orffa. Wyżej wymienione dzieła prezentowano z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali i Marka Pijarowskiego.
Jest zasłużonym organizatorem seminariów i szkoleń dla nauczycieli-dyrygentów, od lat prowadzi warsztaty chóralne oraz cykliczne audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zapraszany jest do pracy jury na przeglądach i konkursach chóralnych.
Janusz Król to niestrudzony popularyzator muzyki chóralnej, którego działalność stanowi przykład twórczego, właściwego edukacyjnie i artystycznie wykorzystania potencjału muzycznego studentów.

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.