Katedra Muzyki Wydział Sztuki

Prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski – dyrektor Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. zw. dr hab.  Jerzy Mądrawski

JERZY MĄDRAWSKI studia odbył w Warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie prof. Jerzego Jurka. Jest czynnie koncertującym muzykiem. W sferze jego zainteresowań znajduje się również kompozycja. Uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Muzyki Akordeonowej Kameralnej. Koncertował w kraju i za granicą, m.in.: we Włoszech, Niemczech, Rosji, Litwie, Szwecji Czechach, Bułgarii i na Ukrainie. Jest członkiem Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Bierze udział w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów akordeonowych. Jako wykonawca zainspirował kompozytorów do tworzenia oryginalnej literatury akordeonowej. W opracowaniu i pod jego redakcją ukazały się kompozycje na akordeon solo i z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej oraz muzyka kameralna publikowane  w wydawnictwach: ASTRA, Katedry Akordeonistyki Akademii Muzycznej w Warszawie, Edition Rondo Prague w Czechach. Dokonał wielu prawykonań utworów polskiej muzyki współczesnej. Jako wykonawca brał udział w festiwalach: Musica Moderna w Łodzi, Poznańskiej Wiośnie Muzycznej, Musica Nova w Brzegu, Bajan i bajaniści w Moskwie, Forster Brucke, Osteuropa-Komponistentreff, Jeunesses Musicales w Kielcach, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Radomiu, Buskim Lecie Muzycznym, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Lubuskich Dniach Kameralistyki, Zielonogórskich Spotkaniach Muzycznych i innych. Koncertował w Filharmonii Narodowej Ukrainy oraz z orkiestrami filharmonicznymi: kielecką, częstochowską, kaliską, zielonogórską, sudecką oraz ze Słupską Orkiestrą Kameralną i zespołem Camerata Vistula. Dokonuje nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. Jest autorem książki „Twórczość kompozytorska Bogdana Dowlasza na akordeon” (wyd. Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2000r.) oraz płyt CD: „Muzyka czasu i przestrzeni”, „Mirosław Niziurski – Utwory na akordeon z orkiestrą”, „:Cztery pory roku”, „Akordeonowe impresje”.  Uczestniczył w konferencjach naukowych. Jest autorem wielu publikacji dotyczących analizy twórczości kompozytorskiej na akordeon oraz instrumentalnych zagadnień wykonawczych.

Od 1980 roku zajmuje się pracą pedagogiczną. W latach 1991-1995 był wykładowcą w Akademii Muzycznej w Łodzi. Obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest kierownikiem Zakładu Praktyki Instrumentalnej i dyrektorem w Instytucie Edukacji Muzycznej UJK. Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku nadano mu tytuł profesora sztuk muzycznych.

Prof. zw. dr hab.  Jerzy Mądrawski

BiographyJerzy Mądrawski

   I was born in Zary. I began to play accordion at the age of 9. I was a student of Warsaw Academy of Music and graduated in 1986. I still perform accordion music and I am also interested in composition. I have participated in International Courses of Accordion and Chamber Music. I have performed accordion music in Poland and abroad, e.g: in Italy, Germany, Sweden, Lithuania, the Chech Republic, Bulgaria. As a performer I have given inspiration to composers to create authentic accordion literature. Pieces for accordion solo, chamber and orchestral music with accordion have been edited by me and published by Astra Publishing.

I have played many modern compositions as the first performer. I have also participated in many festivals,e.g: Musica Moderna in Łódż, Poznań Musical Spring, Musica Nova in Brzeg, Bayan and Bayanists in Moscow, Forsterbrucke, Osteuropa-Komponistentreff, Jeunesses Musicales in Kielce. I have given concerts with several philharmonic orchestras,e.g: in Kiyev, Kielce, Kalisz, Zielona Góra, Częstochowa, Słupsk. I have recorded for Polish Radio and Television. I have been teaching accordion playing since 1980. From 1991 to 1995 I worked as a lecturer in Łódź Academy of Music. Now I am a professor of art and the manager of the Jan Kochanowski University in Kielce.

Repertuar koncertowy Jerzego Mądrawskiego (akordeon)

I.  RECITALE SOLOWE:

Polska współczesna muzyka akordeonowa, transkrypcje muzyki dawnej       i romantycznej.

II.  MUZYKA KAMERALNA:

1.    TRIO w składzie:

Adam Wagner – skrzypce
Jerzy Mądrawski – akordeon
Urszula Mizia – wiolonczela

Trio koncertuje w Polsce i za granicą. W jego skład wchodzą wybitni muzycy, absolwenci Akademii Muzycznych w Katowicach, Warszawie i Krakowie. Zespół posiada  w swoim dorobku nagranie płyty CD „Cztery Pory Roku” z muzyką Astora Piazzolli. Koncertował na licznych festiwalach w Polsce i za granicą m.in. w Niemczech i Litwie.

W programie kompozycje Astora Piazzolli:
(m.in. Milonga en re, Primavera Porteno, Verano Porteno, Otono Porteno, Invierno Porteno, Oblivion, La Muerte del Angel, Liebertango)

2.Duet w składzie: Mariusz Barszcz – klarnet,
Jerzy Mądrawski – akordeon

Zespół powstał w 2012 r. W repertuarze Duetu znajdują się dzieła kompozytorów współczesnych m.in.: Bronisława Kazimierza Przybylskiego, Andrzeja Tuchowskiego, Krzesimira Dębskiego, Juliusza Karcza, Astora Piazzolli oraz muzyka barokowa, klasyczna i romantyczna. 

Prof. zw. dr hab.  Jerzy Mądrawski oraz Mariusz Barszcz
        Fot.: Mariusz Barszcz – klarnet,  Jerzy Mądrawski – akordeon

3. ŚWIĘTOKRZYSKI DUET AKORDEONOWY w składzie: 
Elwira Śliwkiewicz- Cisak, Jerzy Mądrawski – akordeony

Świętokrzyski Duet Akordeonowy

Świętokrzyski Duet Akordeonowy powstał w 2005 roku. Członkami są absolwenci Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Repertuar Duetu stanowią utwory polskich kompozytorów współczesnych. W 2005 i 2006 roku Zespół dokonał trzech prawykonań utworów jemu dedykowanych: Toccaty i Chorału na dwa akordeony Juliusza Karcza oraz Jazz-suity „Americana” Andrzeja Tuchowskiego. Oba dzieła zostały zarejestrowane na płycie CD. Zespół występował na wielu festiwalach muzycznych w Polsce, prezentując różnorodny repertuar od muzyki współczesnej do popularnej włącznie.

 Repertuar Duetu – kompozycje:

Mirosława Niziurskiego, Juliusza Karcza, Andrzeja Tuchowskiego, Łukasza Wosia,  Astora Piazzolli, Wiktora Gridina, J.S.Bacha, Cezara Francka i inn.

III.  MUZYKA Z TOWARZYSZENIEM ORKIESTRY
(repertuar na akordeon z orkiestrą Jerzego Mądrawskiego)

Mirosław Niziurski:

Tryptyk barokowy na akordeon i orkiestrę smyczkową
Serenada
na akordeon i orkiestrę smyczkową
Koncert
na akordeon, orkiestrę smyczkową, trąbki i kotły
Vaclav Trojan:
Bajki na akordeon i orkiestrę symfoniczną

Jerzy Szczyrba:
Rozrywkowy koncert  na akordeon i orkiestrę symfoniczną

Bronisław Kazimierz Przybylski:
Concerto pollacco
 na akordeon i orkiestrę smyczkową

S. Gubajdulina:

„Siedem słów” na akordeon, wiolonczelę i smyczki
Adres do korespondencji:  Jerzy.Madrawski@ujk.kielce.pl

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.