Katedra Muzyki Wydział Sztuki

mgr Małgorzata Kowalska

mgr Małgorzata Kowalska


   Małgorzata Kowalska -pianistka, kameralistka i pedagog.

   Edukację muzyczną rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Kielcach. Następnie kontynuowała naukę na studiach pianistycznych w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Jerzego Godziszewskiego i prof. Marii Murawskiej. Po studiach podjęła pracę w Państwowej Szkole Muzycznej w Kielcach na stanowisku nauczyciela fortepianu i akompaniatora. W 2014 została kierownikiem Sekcji Fortepianu  w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. 

     Propaguje twórczość fortepianową a w szczególności muzykę kompozytorów polskich.  Jako kameralistka bierze udział w projektach muzycznych we współpracy m.in.: z Pałacem Biskupów Krakowskich, Kieleckim Towarzystwem Salezjańskim, Radiem Kielce, Radiem eM,  Filharmonią Świętokrzyską, Kieleckim Centrum Kultury, Centrum Edukacji i Kultury ,,Szklany Dom ” w Ciekotach, Muzeum Mazowieckim w Płocku, Muzeum Instrumentów  Ludowych w Szydłowcu.

   Brała udział m.in. w  Międzynarodowym Festiwalu Jeunesses Musicales, w cyklu koncertów ,,Kompozytorzy kieleccy”,w letnim cyklu koncertów ,, Z muzyką przez wieki”. Uczestniczyła w wielu prawykonaniach utworów kieleckiego kompozytora Łukasza Wosia oraz w nagraniach  archiwalnych dla Radia Kielce.

     Działa na rzecz krzewienia kultury muzycznej i jej historii. W ramach projektów dla środowisk lokalnych i muzycznych ośrodków edukacyjnych poza granicami kraju zaprezentowała  wykłady połączone z koncertami na temat życia i  twórczości
 K. Szymanowskiego , F. Chopina, F. Schuberta oraz historii polskiej muzyki fortepianowej. We współpracy z Renatą Drozd (sopran) realizuje m.in. projekt ,,Mickiewicz w pieśniach’’ a także projekt ,, Poważnie – na swojską nutę czyli dziedzictwo polskie kultury ludowej w solowej pieśni artystycznej’’
 
     Bardzo mocno zaangażowana  w pracę pedagogiczną. Prowadzi klasę fortepianu i kameralistyki fortepianowej a  uczniowie zdobywają czołowe miejsca na konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jej wychowankiem jest jeden z najbardziej obiecujących młodych pianistów polskich  –  Kamil Pacholec.
Organizuje i prowadzi koncerty promujące  pianistycznie  uzdolnioną  młodzież.

Stale doskonali swoje umiejętności metodyczne, pianistyczne i wiedzę muzyczną  biorąc udział w licznych kursach fortepianowych o międzynarodowym zasięgu.

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.