Katedra Muzyki Wydział Sztuki

dr hab. Wiktor Łyjak, prof. UJK

dr hab. Wiktor Łyjak, prof. UJK

Wiktor Łyjak ur. 1954 r. w Skierniewicach, studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie organów prof. Joachima Grubicha. Koncertował w kraju (m.in. festiwale: we Fromborku, w Kamieniu Pomorskim, Koszalinie, Oliwie, w synagodze warszawskiej, gdzie 3 lutego 1994 r. wykonał jedyny recital organowy w historii tego miejsca) oraz za granicą: w Austrii, Belgii, Białorusi, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Korei Płd., na Litwie, w Norwegii, Niemczech, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainie i we Włoszech. Dokonał nagrań dla Polskiego Radia (m.in. dzieł J. Brahmsa, A. Freyera, utworów z tabulatur polskich XVI-XVIII w.). Utrwalił swe interpretacje na kilkunastu płytach kompaktowych wydanych w Anglii, Belgii, Korei Płd. i w Polsce. Jako jedyny polski organista posiada Złotą Płytę (1999 r.) i Platynową Płytę (obecnie jest to równowartość Podwójnej Platynowej Płyty) przyznaną w 2000 r. za CD
z utworami J.S. Bacha. Jego nagranie CD z utworami Augusta Freyera uznane zostało przez miesięcznik „Muzyka 21” za płytę miesiąca we wrześniu 2004 roku. Ma w repertuarze wszystkie dzieła organowe J.S. Bacha, J. Brahmsa, A. Freyera, C. Francka, F. Mendelssohna
i W.A. Mozarta, a także wszystkie koncerty organowe J.F. Haendla i Josefa Haydna.
Jest doktorem nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk. Habilitację w zakresie wiedzy o sztuce uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako profesor wykłada na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie kieruje Zakładem historii, teorii i edukacji muzycznej.
Opublikował ponad sto prac z zakresu dziejów budownictwa organowego i historii muzyki polskiej, m.in. jest autorem książek: Organy na Mazowszu (I nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków 2006), Organy w kościołach ewangelickich w Królestwie Polskim w latach 1815-1864, Organy na Mazowszu (tom II) oraz hasła o polskich organach w znanej encyklopedii Die Musik Geschichte und Gegenwart. Jako ekspert w zakresie zabytków techniki bierze udział w pracach związanych z rekonstrukcjami zabytkowych organów i konsultuje projekty powstających współcześnie instrumentów. Jako rzeczoznawca powoływany przez Wspólnotę Polską działa także na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Dla Telewizji Polonia zrealizował cykl programów ARS ORGANI, traktujących o dawnych organach w Polsce.
Wiktor Łyjak, związany od lat z Warszawą, był organizatorem letnich koncertów organowych w kościele Św. Krzyża, a w latach 1976-1983 pełnił tak obowiązki organisty. Od trzydziestu lat jest tytularnym organistą Kościoła Prokatedralnego (Seminaryjnego). Kieruje Międzynarodowym Festiwalem Organowym „Johann Sebastian Bach”, organizowanym przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, gdzie jest członkiem Zarządu.

BIBLIOGRAFIA

1978
1.01. Polska orglar i Warszawa-regionen [w:] „Svensk Kyrkomusik” 1978, s. 69, 70.
1980
2.01. Wzmianki o organach w piśmie „Pamiętnik Religijno Moralny” (1841-1862) [w:] „Organy i muzyka organowa” t. III, Prace specjalne 20 Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 1980, s. 105-120.
1981
3.01. Co się kryje we wnętrzu zabytkowych organów? [w:] „Ruch Muzyczny” 1981, nr , s. 19.
4.02. Do historii organów w Łowiczu [w:] „Muzyka” 1981, nr 1, s. 75-80.
5.03. Historia organów w Polsce [w:] kalendarz „Caritas” 1981, s. 203-212.
1982
6.01. Jezuicka kapela w Rawie Mazowieckiej [w:] „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 1982, nr 9, s. 299-301.
7.02. Organum alias [w:] „Ruch Muzyczny” 1982, nr , s. 18.
8.03. Organy i organmistrzowie w Łowiczu [w:] „Organy i muzyka organowa” t. IV, Prace specjalne nr 27, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1982, s. 107-156.
1983
9.01. Bason zepsowany [w:] „Ruch Muzyczny” 1983, nr 20, s. 21, 22.
10.02. Budownictwo organowe na Mazowszu w XVI wieku [w:] „Muzyka” 1983, nr 3, s. 87-105.
11.03. Muzyka u Pijarów w Górze Kalwarii [w:] „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 1983, nr 4-5, s. 195-197.
12.04. Przyczynki do dziejów muzyki u Panien Benedyktynek w Sandomierzu [w:] „Ruch Muzyczny” 1983, nr 16, s. 26, 27.
13.05. Tumskie de profundis [w:] „Ruch Muzyczny” 1983, nr 2, s. 18, 19.
1984
14.01. Dalszy ciąg opowieści o pozytywie z Fujarą [w:] „Ruch Muzyczny” 1984, nr 13, s. 26, 27.
15.02. Dzieje organów w łowickim kościele ojców bernardynów [w:] „Muzyka” 1984, nr 4, s. 91, 92.
16.03. Instrumentarze krakowscy na początku XIX wieku [w:] „Ruch Muzyczny” 1984, nr 2, s. 25, 26.
17.04. Jak z trumny zrobić organy [w:] „Ruch Muzyczny” 1984, nr 22, s. 27.
18.05. Kto niegdyś w Kaliszu fortepiany budował [w:] „Ruch Muzyczny” 1984, nr 20, s. 24-26.
19.06. Nowe informacje o zespołach muzycznych w Polsce [w:] „Muzyka” 1984, nr 3, s. 91-96.
20.07. Organy w kościołach archidiakonatu łowickiego w XVIII wieku [w:] „Warszawskie Studia Teologiczne”, t. II, 1984, s. 131-141.
21.08. Pozytyw z Fujarą [w:] „Ruch Muzyczny” 1984, nr 12, s. 25, 26.
22.09. Raz jeszcze o Józefie Janiczku [w:] „Muzyka” 1984, nr 3, s. 97, 98.
23.10. Śląscy budowniczowie organów na Mazowszu [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach” nr 22, Organy na Śląsku, Katowice 1984, s. 137-204.
24.11. Wiadomości o organach w kościołach pułtuskich z XV, XVI i XVII wieku [w:] „Organy i muzyka organowa”, t. V, Prace specjalne nr 33 Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 1984, s. 41-56.
1985
25.01. Garść refleksji nad dziejami organów w Sulejowie [w:] „Ruch Muzyczny” 1985, nr 20, s. 24, 25.
26.02. Nieznane dzieje kapeli w Czerwińsku nad Wisłą [w:] „Ruch Muzyczny” 1985, nr 3, s. 25.
27.03. O organach w kościele farnym w Warce [w:] „Poradnik Muzyczny” 1985, nr 4, s. 9, 10.
28.04. Wiadomości o bursie muzycznej w Kaliszu [w:] „Muzyka” 1985, nr 2, s. 121-123.
1986
29.01. Kapele w Diecezji Łuckiej [w:] „Muzyka” 1986, nr 3, s. 101-113.
30.02. Miscellanea fromborskie [w:] „Muzyka na Warmii i Mazurach”, 1986, s. 41-45.
31.03. Organy w kościołach Diecezji Płockiej w latach 1591-1623 [w:] „Notatki Płockie” 4/129, Płock 1986, s. 22-32.
32.04. Vincent Elwart organmistrz z Gdańska [w:] „Organy i muzyka organowa”, t. VI, Prace specjalne nr 40 Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 1986, s. 201-215.
1987
33.01. Kapele w klasztorach objętych kasatą w roku 1819 [w:] „Muzyka” 1987, nr 2, s. 79-86.
34.02. Muzyczne przekazy z kroniki żywieckiej [w:] „Ruch Muzyczny” 1987, nr 5, s. 21-23.
35.03. Proszę wstać sąd idzie (1) [w:] „Ruch Muzyczny” 1987, nr 13, s. 25.
36.04. Proszę wstać sąd idzie (2) [w:] „Ruch Muzyczny” 1987, nr 20, s. 24.
1988
37.01. Nieznany inwentarz warszawskiego konwentu augustianów [w:] „Muzyka” 1988, nr 2, s. 103-105.
38.02. Perła Mazowsza – organy w Ratowie [w:] „Ruch Muzyczny” 1988, nr 6, s. 22, 23.
39.03. Śpiewnik ks. Mioduszewskiego i Unia Święta [w:] „Ruch Muzyczny” 1988, nr 26, s. 24.
1989
40.01. Historia organów na obszarze województwa siedleckiego do roku 1800 [w:] Organy Zabytkowe, Ludowy Instytut Muzyczny, Łódź 1989, s. 87-128.
41.02. Jeszcze o choralionie [w:] „Ruch Muzyczny” 1989, nr 2, s. 26.
1992
42.01. Dlaczego warto konserwować stare organy [w:] „Ars sacra et restauratio” Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, 1992, s. 202-211.
43.02. recenzja ksiązki: Piotr Rosiński, Zabytkowe organy w województwie kieleckim [w:] „Biuletyn Historii Sztuki” 1992, nr 4, s. 110, 111.
1993
44.01. Organy w synagodze [w:] „Ruch Muzyczny” 1993, nr 25, s. 6.
1994
45.01. Szkoła warszawska w aspekcie biograficznym [w:] „Organy i muzyka organowa” t. IX, AM Gdańsk, 1994, s. 300-319.
1995
46.01. Bruno Goebel – organmistrz w Ornecie [w:] „Ruch Muzyczny” 1995, nr 17, s. 35-37.
47.02. Dlaczego Fryderyk Chopin nie komponował na „królewski instrument” [w:] „Ruch Muzyczny” 1995, nr 11, s. 35.
48.03. Jak z gwoździa zrobić wieczerzę [w:] „Ruch Muzyczny” 1995, nr 5, s. 22-24.
49.04. Organy synagogalne – parę nowych informacji z odnalezionego katalogu [w:] „Ruch Muzyczny” 1995, nr 7, s. 33, 34.
50.05. Organy z kościoła Św. Aleksandra [w:] „Mazowsze” nr 5, 1995, s. 72, 73.
51.06. W poszukiwaniu dawnych płockich organów [w:] „Mazowsze” nr 6 (2), 1995, s. 100-103.
1996
52.01. Dawne stołeczne organy w Ciechanowskiem [w:] „Mazowsze” nr 8, 1996, s. 141-144.
53.02. Odkrycie w Słupcy [w:] „Spotkania z Zabytkami” 1996, nr 10.
54.03. Prawda i fałsz o zabytkowych organach katedry we Fromborku [w:] „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1996, nr 3 (213), s. 409-425.
55.04. W poszukiwaniu organów z Pułtuska [w:] „Mazowsze” nr 7 (1), 1996, s. 65-67.
1997
56.01. Organmistrzowie piotrkowscy w II połowie XIX wieku – szkice biograficzne [w:] „Organy i muzyka organowa”, t. X, Prace specjalne nr 54 Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 1997, s. 103-116.
57.02. Orgel [Polen], hasło w encyklopedii MGG, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Band 7, Bärenreiter Kassel [i inne], 1997, s. 966, 967.
58.03. Zanim w Opinogórze zbudowano organy [w:] „Mazowsze” nr 9/10, 1997, s. 141-145.
59.04. Źródła do dziejów organów w województwie białostockim, cz. I [w:] „Biuletyn Kon-serwatorski Województwa Białostockiego” 1997, s. 124-140.
1998
60.01. Organy kościoła ewangelickiego w nadpilickiej Pilicy [w:] „Mazowsze” nr 11, 1998, s. 51-54.
61.02. Zabytkowe organy kościoła w Piotrawinie [w:] „Sanktuarium Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Piotrawinie”, Polskie Nagrania, Kwartalnik Muzyczny, dodatek okolicznościowy. Wrzesień 1998, s. 10.
62.03. Źródła do dziejów organów w województwie białostockim, cz. II [w:] „Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego” 1998, s. 132-141.
1999
63.01. Barczewko (Alt Wartenburg). Nieznane karty z dziejów organów [w:] „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski” 1999, rocznik I, s. 143-202.
64.02. Katalog reklamowy firmy organmistrzowskiej „August Terletzki” z Elbląga (1857-1908) [w:] „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” Olsztyn 1999, nr 1 (223), s. 43-63.
65.03. Organy w kościołach franciszkanów konwentualnych na terenie Małopolski [w:] „Studia Franciszkańskie” nr 10, Poznań 1999, s. 289-326.
66.04. Poddębice – po trzykroć stołeczne organy [w:] „Mazowsze” nr 12, 1999, s. 149-156.
67.05. Źródła do dziejów organów w województwie białostockim, cz. III [w:] „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego” 1999, s. 93-111.
68.06. recenzja książki: Jerzy Gołos, The Polish Organ. The Instrument and its History. [w:] „Muzyka” 1999, nr 3, s. 147-160.
2000
69.01. Organy cysterskiego kościoła w Lądzie nad Wartą i ich wpływ na budowane w okolicy instrummenty [w:] „Organy i muzyka organowa”, t. XI, Prace specjalne nr 58 Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 2000, s. 225-240.
70.02.Organy w kościele parafialnym [w:] „Radziwie, czasopismo parafii Św. Benedykta w Płocku” A.D. 2000 (Rok IX), nr 10 (89), s. 7-9.
71.03. Źródła do dziejów organów w województwie podlaskim, cz. IV [w:] Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, 2000, s. 245-271.
2001
72.01. Jedno oblicze a trzy odsłony organów w Pasymiu [w:] „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski” 2001, rocznik III, s. 181-188.
73.02. Organy w Krośnie koło Ornety w świetle nowych odkryć [w:] „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski” 2001, rocznik III, s. 177-180.
2002
74.01. Adam Orazio Casparini i jego jasnogórskie dzieła [w:] „Studia Claromontana 20” Warszawa 2002, s. 141-192.
75.02. Organowe dziedzictwo cystersów w Polsce [w:] „Pelplin 725 rocznica powstania opactwa cystersów [;] Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu”, Pelplin-Tczew 2002, s. 201-240.
76.03. Organy w archidiakonacie warszawskim [w:] „Mazowsze” 2002, s. 123-150.
77.04. Organy w kościele parafialnym w Olsztynie koło Częstochowy [w:] „Grodziszcze” Olsztyński Kwartalnik Informacyjny, nr 1 (14) styczeń-marzec 2002, Olsztyn 2002, s. 12, 13. 2003
78.01. August Freyer – twórca polskiej szkoły chorałowej i autorytet w dziedzinie budownictwa organowego [w:] „Rocznik Teologiczny” Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 2002, z. 2, s. 205-234.
79.02. Budownictwo organowe w zakonie bernardynów. Najstarsze kontrakty i opisy [w:] „Zakony Franciszkańskie w Polsce” t. II, cz. 2 „Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku”, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2003, s. 208-230.
80.03. Organy bazyliki sejneńskiej [w:] „Almanach Sejneński” Ośrodek Pogranicze – sztuk, kultur, narodów, 2003, s. 128-160.

  1. Organy i dokumenty na temat organów kościołów dominikańskich w zbiorach obcych [w:] „Dominikanie Gdańsk-Polska-Europa” Gdańsk-Pelplin 2003, s. 689-757.
   82.05. Organy na obszarze diecezji sejneńskiej w świetle źródeł archiwalnych [w:] „Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnej” pod redakcją Wojciecha Boberskiego i Małgorzaty Omilanowskiej, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2003, s. 189-208.
   83.06.Organy w kościołach franciszkanów konwentualnych [.] Część druga [w:] „Studia Franciszkańskie” nr 13, Poznań 2003, s. 375-455.
   84.07. „Trzeba wpierw studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć” [w:] „Organy i muzyka organowa”, t. XII, Prace specjalne nr 61 Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 2003, s. 97-112.
   2004
   85.01. August Freyer koncertowe opusy na organy (cz. I) [w:] „Muzyka 21” 2004, nr 5 (46), s. 27, 28.
   86.02. August Freyer koncertowe opusy na organy (cz. II) [w:] „Muzyka 21” 2004, nr 9 (50), s. 38-40.
   87.03. Karol August Freyer pro memoria [w:] „Muzyka 21” 2004, nr 1 (42), s. 29, 30.
   88.04. Schlagowskie organy znane i nieznane [w:] „Spotkania z Zabytkami” 2004, nr 6, s. 36, 37.
   2005
   89.01. Odnaleziona metryka [w:] „Spotkania z Zabytkami” 2005, nr 2, s. 30, 31.
   90.02. Organy na Mazowszu [.] W Diecezji Płockiej od XIV wieku do 1818 roku, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2005, ISBN 83-914905-7-2, s. 451.
   2006
   91.01. Organy w kościołach ewangelickich w Królestwie Polskim w latach 1815-1864, Sierpc 2006.
   2007
   92.01. Solec pogrążony w listopadowej zadumie [w:] „Życie Powiśla” 2007, nr 4.
   2008
   93.01. Konsekracje kościoła parafialnego w Solcu nad Wisłą [w:] „Życie Powiśla” 2008, nr 1.
   94.02. Kaplica p.w. Św. Stanisława pod Solcem [w:] „Życie Powiśla” 2008, nr 2.
   95.03. Prawdziwy bieg życia księdza Saturnina Goltza [w:] „Życie Powiśla” 2008, nr 3.
   96.04. Panu Aspirantowi Zbigniewowi Chmielnickiemu – dzielnicowemu Roku 2008 – w dwudziestolecie służby [w:] „Życie Powiśla” 2008, nr 3, s. 81-83.
   97.05. Organy u Franciszkanów-Reformatów w Pińczowie [w:] „Pietas et Studium” Rocznik Wyższego Seminarium DUCHOWNEGO Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie, t. I, Kraków 2008, s. 197-208.
   98.06. Organy na Mazowszu [.] W Diecezji Płockiej w latach 1818-1925, Towarzystwo Naukowe Płockie, Sierpc 2008.
   2009
   99.01. Organy w Myszyńcu [w:] „Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu”, Myszyniec 2009, Praca zbiorowa pod redakcją Marii Przytockiej, s. 155-159.
   100.02. W 230 rocznicę ukończenia budowy kościoła w Grabowcu [w:] „Życie Powiśla” 2009, nr 3, s. 16-19.
   101.03. Powstanie Listopadowe w „Ziemi Lipskiej”. Refleksje na marginesie lektury IV tomu „Ziemi Lipskiej” [w:] „Życie Powiśla” 2009, nr 3, s. 111-114.
   102.04. Zakrystia kościoła parafialnego w Solcu nad Wisłą [w:] „Życie Powiśla” 2009, nr 4, s. 29, 30.
   2010
   103.01. Nieznany testament kazanowskiego malarza [w:] „Życie Powiśla” 2010, nr 1, s. 20, 21.
   104.02. Ochotnicze straże pożarne [w:] „Życie Powiśla” 2010, nr 2, s. 14, 15.
   105.03. Pozawarszawskie losy stołecznych organów [w:] „Kultura artystyczna Warszawy XVII-XXI w.”, Warszawa 2010, s. 219-255.
   106.04. Organy [w:] „Łęczycka Fara [.] Kościół i parafia św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy”, Łęczyca 2010, s. 67-70.
   2011
   107.01. Założenia edukacji muzycznej w porozbiorowej Polsce w kontekście miłości do sztuki władz i osobistości [w:] „Współczesna edukacja artystyczna [.] Teoria i praktyka” Kielce 2011, s. 71-89.
   108/02. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku [w:] „Życie Powiśla” 2011, nr 3, s. 82-84.
   2012
   109/01. Organy w Kadzidle [w:] „Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle”, Kadzidło 2012, s. 183-188.
   110/02. Trzy organowe odsłony Archiwum Państwowego w Kielcach [w:] „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, Kielce 2012, s. 161-226.
   2013
   111.01. Organy w Małym Płocku [w:] „Dzieje parafii i kościoła p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku”, Mały Płock 2013, s. 231-234.
   112.02. Organy [w:] „Służew i jego kościół”, red. Aleksandra Sołtan-Lipska, Parafia Świętej Katarzyny, 2013, s. 452-466.
   113.03. Dzieje organów ostrołęckiej fary [w:] Ecclesia Ostrolencensis [.] Dzieje parafii i kościoła p.w. Nawiedzenia Nawiedzenia Maryi Panny w Ostrołęce, Praca zbiorowa pod red. Marii Przytockiej, Ostrołęka 2013, s. 287-295.
   114.04. Materiały źródłowe do dziejów klasztoru reformatów w mieście powiatowym Solcu nad Wisłą w dobie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego [w:] „Non cesso gratias agere Deo et hominibus”, Kraków-Warszawa 2013, s. 703-717.
   2014
   115.01. Powiślańskie dobra benedyktyńskie w dobie kasaty. Część I. [w:] „Powiśle Lubelskie” nr 1 (57)/2014, Pismo Regionalnego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie, s. 3-7.
   116.02. Powiślańskie dobra benedyktyńskie w dobie kasaty. Część II. [w:] „Powiśle Lubelskie” nr 2 (58)/2014, Pismo Regionalnego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie, s. 4-8.

Dyskografia

1993
Louis Lewandowski organ music, Wiktor Łyjak – organy; wydawca: Olympia
1993
Zabytkowe organy w Polsce (na organach kościoła seminaryjnego w Warszawie gra Wiktor Łyjak); wydawca Pro Musica Camerata
1994
Wolfgang Amadeus Mozart, Karol Gołębiowski – organy (z udziałem Wiktora Łyjaka), wydawca: Autograph (Belgia)
1998
Johann Sebastian Bach (Najsłynniejsze utwory organowe i transkrypcje), Wiktor Łyjak – organy; wydawca Sound Pol
2000
Felix Mendelssohn-Bartholdy Organ & Vocal Works [organy katedry warszawsko-praskiej], Wiktor Łyjak – organy (z udziałem Barbary Abramowicz – sopran); wydawca: P.P. Polskie Nagrania, PNCD 486 A/B
2001
Organ at Kyesan Cathedral Church, Wiktor Łyjak – organy; wydawca: Sung Eum (Korea Południowa)
Trumpet & Organ Baroque Works at Kyesan Cathedral Church, wyk. Lee Kang-il – trąbka, Lee Ji-honn – trąbka, Wiktor Łyjak – organy; wydawca: Sung Eum (Korea Południowa)
2002
Polska Wigilia (kolendy), wyk. Hanna Samson – sopran, Stanisław Jopek – tenor, Patrycja Jopek – skrzypce, Wiktor Łyjak – improwizacje organowe; wydawca: P.P. Polskie Nagrania
2003
Wysłuchaj mnie Panie gdy wołam do Ciebie [Organy kościoła parafialnego w Jezioranach], Wiktor Łyjak – organy (z udziałem Barbary Abramowicz – sopran); wydawca: Olsztyński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
2004
August Freyer [Organ works 1] Wiktor Łyjak – organy; Acte Préalable AP0053
2005
August Freyer [Organ works 2] Wiktor Łyjak – organy; Acte Préalable AP0054
August Freyer [Organ works 3] Wiktor Łyjak – organy; Acte Préalable AP0056
W hołdzie Twemu sercu [Na organach Bazyliki pw. Świętego Krzyża gra Wiktor Łyjak]; wydawca: Polskie Nagrania Sp. z o.o., PNCD 970
2013
Kutno Muzyczne miasto róż [,] koncert organowy w wykonaniu Wiktora Łyjaka; wydawca: Studio 153 Bogdan Żywek.

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.