Katedra Muzyki Wydział Sztuki

18-09-2020

Rekrutacja wciąż trwa!

5 września został uruchomiony drugi nabór rekrutacyjny na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I i II stopnia.

Zapraszamy do składania aplikacji od dnia 5 września do 4 października za pośrednictwem strony www.rekrutacja.ujk.edu.pl/ oraz zapoznaniem się z informacjami dotyczącymi oferty dydaktycznej na stronie wydziału.

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.