Katedra Muzyki Wydział Sztuki

19-11-2018

Tradycja – współczesność

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Konteksty kultury i edukacji  muzycznejTradycja – współczesność, która odbędzie się w dniach 14-15 listopada w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku koło Chęcin. Ma ona na celu przedstawienie i omówienie aktualnych badań dotyczących kierunków zmian w rozwoju kultury i edukacji muzycznej w Polsce, na tle tendencji europejskich i światowych. Swój udział zapowiedzieli naukowcy, artyści, pedagodzy i animatorzy muzyczni z takich krajów, jak: Łotwa, Ukraina, Włochy, Szwecja, Węgry, Korea Południowa oraz różnych ośrodków akademickich w Polsce, dla których edukacja estetyczna stanowi istotny obszar poszukiwań empirycznych i przedmiot troski o kształt dziedzictwa kulturowego. Poddanie szerokiej dyskusji roli i znaczenia sztuki muzycznej w cyklu kształcenia dzieci, młodzieży, dorosłych oraz kształtowaniu ich świadomości estetycznej i tożsamości kulturowej pozwoli na ustalenie nowych perspektyw i rozwiązań w tym zakresie. Relacja twórca – dzieło – odbiorca ulegała różnym przemianom na przestrzeni wieków, a w wyniku przeobrażeń cywilizacyjnych weszła również w inny wymiar – cyberprzestrzeni. 

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.