Katedra Muzyki Wydział Sztuki

25-05-2021

W dniu 31 maja 2021 r. (poniedziałek) w budynku Katedry Muzyki (ul. Mickiewicza 3, s. 33) odbędzie się nabór studentów do programów stażowych.

W programie stażowym mogą wziąć udział studenci czterech ostatnich semestrów studiów I i II st.
Termin realizacji stażu: lipiec – wrzesień 2021 r.
Łączny wymiar stażu: 360 godzin (120 godzin / miesiąc).
Liczba miejsc stażowych dla studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:10

Podmiot zakwalifikowany do realizacji stażu:
KAPIKOL Komunikacja Produckja Realizacja

ul. Cicha 22e, 28-300 Jędrzejów
NIP 656-157-74-50

Program stażowy realizowany jest w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” (numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z225/17).
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Szczegółowych informacji udzielam drogą mailową: kawiorski@o2.pl

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.