Katedra Muzyki Wydział Sztuki

25-05-2022

XIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI AKORDEONOWEJ: „HARMONIA ZDROWIA I MUZYKI”

Opiekę merytoryczną nad konkursem pełni Prodziekan ds. muzyki Wydziału Sztuki – prof. dr hab. Jerzy Mądrawski. Jest on również jednym z członków Komitetu Honorowego XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Harmonia zdrowia i muzyki”.

Regulamin konkursu

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.