Katedra Muzyki Wydział Sztuki

25-05-2021

Do realizacji programów stażowych w 2021 r. w ramach programu Nowe Perspektywy Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zgłosiła się firma:


KAPIKOL
Komunikacja Produckja Realizacja
ul. Cicha 22e, 28-300 Jędrzejów
NIP 656-157-74-50

reprezentowana przez Barbarę Sipę

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.