Katedra Muzyki Wydział Sztuki

19-04-2022

Harmonogram – Nowe Perspektywy

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach programu Nowe Perspektywy Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z225/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)


 

Prowadząca dr Katarzyna Lisowska

Zajęcia z zakresu tworzenia tekstów do piosenek:

 1. 20 kwietnia 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 17.00-18.30
 2. 27 kwietnia 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 17.00-18.30
 3. 4 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 17.00-18.30
 4. 6 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 17.00-18.30
 5. 11 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 17.00-18.30
 6. 13 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 12.00-14.15
 7. 18 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 17.00-18.30

 

Zajęcia z zakresu komponowania muzyki do piosenek szkolnych:

 1. 20 kwietnia 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz.18.30-20.00
 2. 27 kwietnia 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz.18.30-20.00
 3. 4 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 18.30-20.00
 4. 6 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 18.30-20.00
 5. 11 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 18.30-20.00
 6. 13  maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 14.15-16.30
 7. 18 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 18.30-20.00

 


 

Zajęcia z zakresu edytorstwa muzycznego:

 1. 14 maja 2022 r. (w godz. 10.30-11.15)
 2. 21 maja 2022 r. (w godz. 9.00-9.45) 
 3. 28 maja 2022 r. (w godz. 9.00-9.45) 
 4. 28 maja 2022 r. (w godz. 12.45-13.30) 
 5. 25 czerwca 2022 r. (w godz. 9.00-9.45) 
 6. 7 lipca 2022 r. (w godz. 9.00-10.30) 

Miejsce zajęć: Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 2

Zajęcia z zakresu aranżacji piosenek na zespół instrumentalny:

 1. 14 maja 2022 r. (w godz. 11.15-12.45) 
 2. 21 maja 2022 r. (w godz. 9.45-11.15)
 3. 28 maja 2022 r. (w godz. 9.45-11.15)
 4. 25 czerwca 2022 r. (w godz. 9.45-11.15)
 5. 25 czerwca 2022 r. (w godz. 12.00-13.30)

Miejsce zajęć: Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 2

Zajęcia zakresu cyfrowej rejestracji utworów:

 1. 14 maja 2022 r. (w godz. 12.45-13.30) 
 2. 21 maja 2022 r. (w godz. 11.15-12.00) 
 3. 28 maja 2022 r. (w godz. 11.15-12.00)  
 4. 28 maja 2022 r. (w godz. 12.00-12.45)
 5. 25 czerwca 2022 r. (w godz. 11.15-12.00) 
 6. 5 lipca 2022 r. (w godz. 9.00-13.30) 
 7. 6 lipca 2022 r. (w godz. 9.00-13.30)

Miejsce zajęć: Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 2


 

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.