Katedra Muzyki Wydział Sztuki

Historia Chóru

Chór Instytutu Edukacji Muzycznej

W programie kształcenia studentów Instytutu Edukacji Muzycznej duży nacisk położono na śpiewanie w chórze. Rozwój chóru, początkowo małego liczebnie, postępował wraz z rozbudową Zakładu Wychowania Muzycznego. W drugiej połowie lat 70-tych był już kilkudziesięcioosobowym, sprawnym zespołem wykonawczym. Pokaźny dorobek artystyczny chóru IEM jest bez wątpienia dziełem wielu generacji studentów Instytutu. Należy w tym miejscu mocno podkreślić, że nie byłoby to możliwe bez pracy wielu wybitnych chórmistrzów, pracowników IEM. W gronie tym znaleźli się Jan Burek, Jadwiga Farbisz, Karol Anbild, Janusz Król, Adam Szmerek, Tomasz Romański, Halina Dragon, Teresa Romańska, Ewa Robak. W pierwszych latach działalności repertuar chóru koncentrował się wokół utworów a cappella, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych zaczęto sięgać po dzieła wokalno-instrumentalne, a poważnym sprawdzianem możliwości wykonawczych chóru było wykonanie w dniu 8 kwietnia 1976 roku, wspólnie z orkiestrą filharmonii im. Oskara Kolberga w Kielcach, opery Halka Stanisława Moniuszki. Dyrygował Karol Anbild, a solowe partie wokalne wykonali Bożena Kinasz-Mikołajczyk, Roman Węgrzyn, Jan Czekay i Jerzy Ostapiuk.

Chór

Podjęta w roku 1976 współpraca z orkiestrą filharmonii kieleckiej, zaowocowała zorganizowaniem kolejnego wspólnego koncertu, podczas którego wykonane zostały utwory kompozytorów kieleckich: Symfonia świętokrzyska Karola Anbilda, kantata Pieśń o Michniowie Mirosława Niziurskiego, Suita świętokrzyska w dawnym stylu Janusza Wosia. W programie znalazł się również Poemat jubileuszowy profesora PWSM w Krakowie Tadeusza Mahla, wówczas również wykładowcy WSP w Kielcach. Wydarzenie to następująco komentował na łamach dziennika „Słowo Ludu” Jerzy Chrobot: Ostatni koncert symfoniczny, kończący sezon artystyczny 1978/79 w kieleckiej Filharmonii im. O. Kolberga – był na wskroś kielecki. Zbiegł się bowiem z obchodami dziesięciolecia WSP, a wypełniły go utwory kompozytorów związanych z tą uczelnią. Dokonując oceny wykonania kantaty Mirosława Niziurskiego, recenzent pisał: Utwór składa się z 6 obrazów ściśle ze sobą połączonych i ma charakter rapsodu historycznego, w którym chór opowiada o tamtych dramatycznych chwilach. Mimo że utwór ten był już wykonywany na kieleckiej scenie muzycznej to ostatnie – wywarło największe wrażenie. Zasługa dobrze brzmiącego studenckiego chóru z WSP, przygotowanego przez wykładowców Janusza Króla i Adama Szmerka.
W latach 1987- 1998 chór prowadziła profesor Halina Dragon. Z okresem tym wiążą się pierwsze zagraniczne występy zespołu w Holandii, Czechach oraz Niemczech. Podczas koncertów wykonane zostały utwory a cappella.
Bujny rozwój artystyczny chóru nastąpił po roku 2000, czego dowodem była III nagroda na Festiwalu Chóralnym „Cantio Lodziensis 2002” w Łodzi oraz wyróżnienie w roku 2004 i II nagroda przyznana w roku 2007 i 2012 na tym samym konkursie. Chór przygotowała Ewa Robak.

Chór w strojach ludowych

Jerzy Chrobot, Koncert najbardziej kielecki, „Słowo Ludu” 1979, nr 135, s. 3.

Do najbardziej spektakularnych osiągnięć artystycznych zespołu należy zaliczyć wykonanie takich dzieł jak:
• Completorium Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego (przygotowanie chóru –Janusz Król)
• Laetatus Sum Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego (przygotowanie chóru –Janusz Król)
• Stabat Mater Giovanni Battisty Pergolesiego (przygotowanie chóru –Janusz Król)
• Msza Koronacyjna C-dur KV 317 Wolfganga Amadeusza Mozarta (przygotowanie chóru –Janusz Król)
• Harnasie Karol Szymanowskiego (przygotowanie chóru – Tomasz Romański)
• Pasja wg św. Mateusza J. S. Bacha (przygotowanie chóru – Ewa Robak)
• Te Deum oraz kantata Narodziny nowego wieku Mirosława Niziurskiego (przygotowanie chóru – Ewa Robak)
• Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza (przygotowanie chóru – Janusz Król)
• Kantata Carmina Burana Carla Orffa (przygotowanie chóru – Janusz Król)
• IX Symfonia op.125 Ludwiga van Beethovena (przygotowanie chóru – Janusz Król)
• Gloria Johna Ruttera (przygotowanie chóru – Ewa Robak)
• Requiem d-moll op. 48 Gabriela Fauré (przygotowanie chóru – Ewa Robak)
• Missa pro pace Wojciecha Kilara (przygotowanie chóru – Ewa Robak)
• Tryptyk Świętokrzyski Piotra Rubika (przygotowanie chóru – Ewa Robak)
• Requiem d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta (przygotowanie chóru – Teresa Romańska)
• Pasja Pawła Łukowca (przygotowanie chóru – Ewa Robak)
• Oratorium Siedem pieśni Marii Bartłomieja Gliniaka (przygotowanie chóru – Ewa Robak)
• Oratorium Mesjasz Georga Friedricha Händla (przygotowanie chóru – Teresa Romańska)
• Carmina Burana Carla Orffa (przygotowanie chóru – Teresa Romańska)
• Oratorium Golgota Świętokrzyska Piotra Rubika (przygotowanie chóru – Ewa Robak)
• Oratorium Psałterz wrześniowy Piotra Rubika (przygotowanie chóru – Ewa Robak)
• Oratorium Tu es Petrus Piotra Rubika (przygotowanie chóru – Ewa Robak)
• Oratorium Święta przy Tobie chwila Pawła Łukowca (przygotowanie chóru – Ewa Robak)
• Gloria Antonio Vivaldiego (przygotowanie chóru – Janusz Król)
• IX Symfonia Ludwiga van Beethovena (przygotowanie chóru – Teresa Romańska)
• Kantata Saint Nicolas op. 42 Benjamina Brittena (przygotowanie chóru – Teresa Romańska)
• Msza B-dur Theresienmesse Josepha Haydna (przygotowanie chóru – Teresa Romańska)
• Symfonia Dokończona c-moll Adama Sławińskiego (przygotowanie chóru – Ewa Robak)
• Utwory chóralne z kręgu muzyki filmowej Ennio Morricone (przygotowanie chóru – Teresa Romańska)
• Requiem c-moll Luigi Cherubiniego (przygotowanie chóru – Ewa Robak)
• Stabat Mater Karola Szymanowskiego (przygotowanie chóru – Ewa Robak)
• chóry z oper Richarda Wagnera, Giuseppe Verdiego i Charlesa Gounoda (przygotowanie chóru – Ewa Robak i Teresa Romańska)

Grupowa fotografia chóru

Chlubną kartą w historii chóru jest współpraca ze znanym kompozytorem Piotrem Rubikiem. Jej efektem było wykonanie oratoriów: Golgota Świętokrzyska, Psałterz wrześniowy, Tu es Petrus. Utwory te zostały nagrane na płyty CD, a o ich popularności świadczą nagrody w postaci Platynowej płyty za album Świętokrzyska Golgota, multiplatynowej płyty za oratorium Tu Es Petrus, Diamentowej płyty za album Psałterz Wrześniowy. Wydarzeniem artystycznym było również wykonanie oratorium Święta
przy Tobie chwila Pawła Łukowca. Utwór ten został zarejestrowany na płycie CD.

Lata 2015 -2018 zaowocowały kolejnymi sukcesami artystycznymi chóru IEM w postaci udziału w inscenizacji oper Don Giovanni, Wesele Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta, Eugeniusz Oniegin Piotra Czajkowskiego, Sprzedana narzeczona Bedricha Smetany, przygotowanych wspólnie ze studentami Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Spektakle odbyły się w Filharmonii Świętokrzyskiej oraz w Teatrze Wielkim w Warszawie. Partie chóralne wymienionych oper przygotowała Teresa Romańska.

Chór jest kontynuatorem tradycji chóralnych Kielc sięgających drugiej połowy XIX wieku. Od chwili powstania prowadzi nieprzerwaną działalność koncertową na terenie
Polski i za granicą. Stale poszerza repertuar i współpracuje z zawodowymi instytucjami muzycznymi w kraju. Jest laureatem nagrody III stopnia Prezydenta Miasta Kielce za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę kultury.

Należy podkreślić, że corocznie chór uczestniczy w egzaminach dyplomowych z dyrygowania studentów II roku II stopnia.

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.