Katedra Muzyki Wydział Sztuki

Historia

Krótko o historii Instytutu:

Początki Instytutu Edukacji Muzycznej sięgają 1969 roku. Na bazie powołanej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach na Wydziale Pedagogicznym utworzono dwa nowe kierunki studiów: nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym i nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym. W 1970 roku, wraz z prowadzonym nauczaniem na tych kierunkach, utworzono kierunek wychowanie muzyczne systemem zaocznym dla absolwentów studiów nauczycielskich. Organizatorką i pierwszym kierownikiem Zakładu Wychowania Muzycznego była dr Jadwiga Farbisz – absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Od 1971 roku wieloletnim dyrektorem Zakładu, a później Instytutu był prof. Mirosław Niziurski – znany kompozytor, student w klasie kompozycji A. Chaczaturiana w Konserwatorium Muzycznym w Moskwie i S. Wiechowicza w Krakowie, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Funkcje wicedyrektorów pełnili: dr J. Farbisz, dr I. Szypuła, dr M. Kaczmarkiewicz, mgr A. Domin. Od 1993 roku dyrektorami IEM byli:

· dr Danuta Sławiec – Domagała (1993-1996)
· prof. zw. Mirosław Niziurski (1996-2002)
· prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski (2002-2005)
· dr Maria Kaczmarkiewicz (2005-2008)
· prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski (od 2008 roku)

W tym czasie funkcję wicedyrektorów pełnili: prof. Janusz Król, ad. J. Szczyrba dr J. Farbisz, mgr A. Grochulska, mgr J. Konieczna, dr M. Kaczmarkiewicz, prof. J. Mądrawski (ds. artystycznych i naukowych), dr D. Sławiec-Domagała (ds. dydaktycznych). Siedziba Instytutu Edukacji Muzycznej od 1971 r. mieści się przy ul. Mickiewicza 3. Są tu 33 pomieszczenia, w tym 3 sale wykładowe, sale do ćwiczeń dla studentów oraz sala kameralna. W 1972 r. w Zakładzie Wychowania Muzycznego na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach pracowało 16 pełnoetatowych nauczycieli akademickich. W 1980 r. Zakład Wychowania Muzycznego uzyskał status Instytutu Wychowania Muzycznego, w strukturze którego znalazły się dwa zakłady i pracownie:

· Zakład Dydaktyki Muzyki
– Pracownia Praktyki Instrumentalnej
– Pracownia Teorii i Historii Muzyki
– Pracownia Metodyki Wychowania Muzycznego

· Zakład Dyrygowania i Prowadzenia Zespołów
– Pracownia Dyrygowania i Prowadzenia Zespołów Wokalnych
– Pracownia Zespołów Instrumentalnych

W 2000 roku, w związku z reformą szkolnictwa wyższego, w tym artystycznego, Instytut Wychowania Muzycznego zmienił nazwę na Instytut Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zatrudnia 36 pracowników naukowo-dydaktycznych i artystycznych, w tym 8 profesorów i 10 doktorów. W obecnej strukturze Instytutu znajdują się następujące Zakłady:

· Zakład Dyrygowania, Prowadzenia Zespołów i Emisji Głosu
· Zakład Historii, Teorii i Edukacji Muzycznej
· Pracownia Edukacji Muzycznej
· Zakład Praktyki Instrumentalnej

Od 2002 r. Instytut Edukacji Muzycznej posiada certyfikat jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.