Katedra Muzyki Wydział Sztuki

KONFERENCJE I WARSZTATY

ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH W KIELCACH OD 2000 ROKU

1.Z zagadnień twórczości J. S. Bacha.Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Akademię Świętokrzyską w dniach 13-14.04.2000 r.

2.Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.:Nowe standardykształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, zorganizowana przez IEM wdniach 15-16.05.2004 r. w Kielcach (Wólce Milanowskiej).

3.Międzynarodowa Konferencjapt.:Kultura i edukacja muzyczna wobec wyzwań współczesnego świata.Konferencja zorganizowana przez IEM Akademii Świętokrzyskiej w dniach 16-17. 10.2006.4.Współczesna Edukacja Estetyczna. Teoria i praktyka.Ogólnopolska Konferencja Naukowa; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach; 17-18 września 2010.

4.W każdym dziecku żyje muzyka.V Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki; IEM w Kielcach –Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, 19-20 kwietnia 2013.

Zdjęcie grupowe uczestników warsztatów
Proces obróbki dźwięku
Widownia i koncert podczas warsztatów
Grupa osób na scenie

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.