Katedra Muzyki Wydział Sztuki

LOSY ABSOLWENTÓW – ANKIETA

W związku z założeniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 18 III 2011 r. (Dz. U. nr 84, poz. 455, art. 13a ) określającej warunki monitorowania losów absolwentów, dyrekcja Instytutu Edukacji Muzycznej zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety. Wszystkie dane zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów statystycznych wynikających z ustawy.
Ankietę prosimy przesłać na adres: Marek.Kawiorski@ujk.edu.pl

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.