Katedra Muzyki Wydział Sztuki

mgr Anna Grochulska

mgr Anna Grochulska

Wykładowca w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu, Wydział Wychowania Muzycznego. Specjalistka w dziedzinie rytmiki. Prowadzi zajęcia muzyczno-ruchowe z metodyką, ruch sceniczny, warsztaty przygotowujące studentów do zajęć w przedszkolu, akompaniament do piosenki szkolnej. W latach 1991-1993 wicedyrektor do spraw dydaktycznych w Instytucie Wychowania Muzycznego. Wielokrotnie pełniła funkcję członka Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej, od wielu lat opiekun roku na studiach dziennych. Umiejętności zawodowe doskonali uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach metodycznych. W roku 2010 prowadziła warsztaty rytmiczne podczas konferencji naukowo-artystycznej „Współczesna edukacja estetyczna. Teoria i praktyka”, zorganizowanej przez UJK w Kielcach. Autorka choreografii do dwóch bajek muzycznych („Bal królowej zimy”, „Zbuntowana orkiestra”), w których aktorami byli studenci IEM. W ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Świętokrzyską (UJK) , a Wojewódzkim Domem Kultury, w latach 2004 – 2013 pełniła rolę choreografa w Zespole Pieśni i Tańca „Kielce”. Opiekun praktyki studenckiej w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 27 w Kielcach. Od 2012 roku współpracuje ze świetlicą działającą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kielcach, przygotowując studentów do prowadzenia zajęć rytmiki z jej wychowankami (dzieci klas I –III ). Mgr Anna Grochulska realizuje się zawodowo w pracy z dziećmi, ucząc rytmiki i kształcenia słuchu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki.

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.