Katedra Muzyki Wydział Sztuki

mgr Anna Parkita

Dr Anna Parkita - Foto - Przemysław Wierzba
Foto – Przemysław Wierzba

Anna Parkita – pochodząca z Kielc pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Jerzego Sulikowskiego oraz prof. Jarosława Drzewieckiego. Studentka studiów podyplomowych w prestiżowej La Schola Cantorum w Paryżu w klasie prof. Eugena Indjica. Obecnie pracuje w Katedrze Muzyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (od 2017 r. na stanowisku asystenta) oraz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach (jako nauczyciel fortepianu i akompaniator). W roku 2020 uzyskała stopień doktora sztuki nadany przez Senat Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, a jej praca dotycząca twórczości fortepianowej Antoniego Kątskiego została uznana za niezwykle cenny wkład dla dyscypliny sztuki muzyczne. Pod koniec roku 2020, nakładem wydawnictwa DUX ukazała się jej pierwsza solowa płyta Antoni Kątski Piano Sonatas, o której opowiadała m. in. jako gość audycji „Płytomania” na antenie Programu 2 Polskiego Radia. Uczestniczka wielu festiwali i kursów mistrzowskich, podczas których współpracowała z wybitnymi pedagogami, takimi jak: K. Kenner , M. Woskriesienski, L. Grychtołówna, A. Ebi czy A. Jasiński. Laureatka nagród, m. in. takich jak: II Nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Music Without Limits na Litwie (2012), Nagroda Chopinowska przyznana przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (2013), Nagroda Dyrektora Instytutu Słowackiego w Warszawie (2017), Nagroda Indywidualność Forum przyznana podczas XIII Międzynarodowego Forum Pianistycznego w Sanoku (2018). Stypendystka rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jako solistka i kameralistka występowała w wielu miejscach w kraju i za granicą (Francja, Włochy, Litwa, Ukraina, Słowacja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone).

Współautorka monografii naukowej: Cyfrowa przestrzeń kultury i edukacji muzycznej (Wydawnictwo UJK, Kielce 2018),

Autorka/współautorka recenzowanych artykułów:

 – Reminiscencje wojenne w sonatach fortepianowych Sergiusza Prokofiewa („Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”, t. XXVI cz. I, Kielce 2017).

Znaczenie muzykoterapii w położnictwie i neonatologii („Pielęgniarstwo XXI wieku” nr II/2018).

 – Possibilities of introducing a young audience into the world of artistic music („Music Art XXI Century – History, Theory, Practice; collection of scientific papers Institute of Musical Art Drohobych Ivan Franco State Pedagogical University”, Drohobycz, Ukraina 2018).

Educating future music teachers in Poland – Theoretical assumptions and examples of good practice; w monografii A ZENEPEDAGÓGIA MÚJTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE, red. Váradi Judit – Szűcs Tímea, wyd. DEBRECEN UNIVERSITY PRESS 2018, t. 7, ISBN 978-963-318-764-7, ss. 274-285, 2018.

Ilustracyjność w muzyce artystycznej jako sposób kształtowania wyobraźni dziecka („Zeszyty Wydziału Humanistycznego” nr XV, Edukacja dziecka – konteksty edukacyjne i artystyczne, red. M. Kołodziejski, L. Albanowski, E. Zieja, KPSW, Jelenia Góra 2018).

– Educational and Artistic Projects as an Important Element of Educating Future Music Teachers in Poland, w: „MUSIC SCIENCE TODAY: THE PERMANENT AND THE CHANGEABLE Scientific Papers”, 3(11), DAUGAVPILS UNIVERSITY ACADEMIC PRESS SAULE 2019; ISSN 2501-0344; ISBN 978-9984-14-873-1”; 2019.

Anna Parkita współpracuje z Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie, dla którego w 2019 r. dokonała nagrania utworu Antoniego Kątskiego wykorzystanego w krótkometrażowym filmie Antoni Kątski – muzyczna wizytówka (wyprodukowanego w związku z I Międzynarodowym Konkursem Muzyki Polskiej w Rzeszowie),  a także przygotowała do druku część dzieł fortepianowych  kompozytora (w ramach programu „Białe plamy – muzyka i taniec”). W roku 2020 oraz 2021 nakładem Wydawnictwa Ars musica ukazały się opracowane przez Annę Parkitę dwa tomy miniatur fortepianowych Antoniego Kątskiego.

Anna Parkita started her music education in the Ludomir Różycki State Music School in her native town of Kielce. She continued her studies with Jerzy Sulikowski and Jarosław Drzewiecki at the Feliks Nowowiejski Music Academy in Bydgoszcz, as well as at postgraduate course with Eugene Indjic at La Schola Cantorum in Paris. In 2020 she earned a doctorate in musical arts. Her dissertation on Antoni Kątski’s piano output received very good revievs and was hailed as a notable contribution to the development of Polish musical culture. At the end of 2020 her first solo album Antoni Kątski Piano Sonatas was released (DUX).

She participated in many festivals and masterclasses given by such outstanding pianists as Kevin Kenner, Mikhail Voskresensky, Lidia Grychtołówna, Akiko Ebi and Andrzej Jasiński.

Her honours include Second Prize at the ‘Music without Limits’ International Piano Competition in Lithuania (2012), the Chopin Award from National Fryderyk Chopin Institute (2013) and the ‘Personality’ Award at the 13th International Piano Forum in Sanok (2018). She also received an award from the Rector of the Music Academy in Bydgoszcz.

In addition to regular performances in Poland, both as a soloist and chamber musician, she has made foregin tours to France, Lithuania, Ukraine, Slovakia, Italy, United Kingdom and United States.

She pursues a teaching career as a member of faculty of the Institute of Musical Education of the Jan Kochanowski University in Kielce and the city’s State Music Schools. She has to her credit several articles in Polish and foregin periodicals, and is a co-author of an academic monograph. She also works as an editor.

Anna Parkita works closely with the Institute of Music and Dance in Warsaw, for which was used in the short film Antoni Kątski – muzyczna wizytówka (Antoni Kątski – a Musical Visiting card). She ha salso prepared for publication some of Kątski’s piano compositions.

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.