Katedra Muzyki Wydział Sztuki

dr Marek Kawiorski

dr Marek Kawiorski

Marek Kawiorski (ur. 1977 r.)

Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kielcach w klasie skrzypiec. W latach 1999-2004 studiował w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku akademickim 2003/04 przebywał na stypendium naukowym w Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu. Pracę magisterską, na temat życia i twórczości niemieckiego skrzypka i kompozytora Johanna Jakoba Walthera (monograficzne ujęcie zbioru Hortulus Chelicus), działającego w II połowie XVII wieku, napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Fabiańskiej. Od 2004 r. pracuje w Katedrze Muzyki (do 2019 r. Instytut Edukacji Muzycznej) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pełniąc w latach 2012-2021 r. funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych / kształcenia. W 2015 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych (dyscyplina: kompozycja i teoria muzyki) w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (temat pracy doktorskiej: „Działalność koncertowa i twórczość skrzypcowa Karola Lipińskiego”; promotor prof. dr hab. Krystyna Juszyńska).

Pubikacje:

Monografie:

 1. Hortus Musicus. Studia monograficzne nad muzyka XVII i XVIII w., tom I, Ponidzie Press, Kielce 2009
 2. Działalność koncertowa Karola Lipińskiego, Kielce 2016
 3. Technika skrzypcowa w utworach Karola Lipińskiego, Kielce 2017
 4. Twórczość skrzypcowa Karola Lipińskiego, Kielce 2017
 5. Tematyczny Słownik Muzyczny, Kielce 2018
 6. Słownik synonimów dla muzyków (w druku)

Rozdziały w monografiach:

 1. Tonalność i technika kontrapunktyczna 6 motetów Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego [w] „Musica Sacra”, red. Jacek Bramorski; Akademia Muzyczna Gdańsk 2010 r., s. 112-129.
 2. <Forma sonatowa> i <forma pierwszej części koncertu> w refleksji teoretycznej XVIII i XIX w. [w:] „Музична освіта України: проблеми теорії, методики, пракики”, Drohobycz (Ukraina) 2015, s. 10-25.
 3. Tonalność i technika kontrapunktyczna 6 motetów a cappella G. G. Gorczyckiego [w:] Musica Sacra 5, red. Jacek Bramorski, wyd. Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2010, s.112-129.
 4. Twórczość kompozytorska Kamila Koseckiego jako przykład sukcesu w kształceniu muzycznym [w:] „Perspektywy i zagrożenia kształcenia muzycznego”, red. Ewa Kumik i Grażyna Poraj, wyd. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2011, s. 255-262.
 5. Drohobych State Ivan Franko Pedagogical University; Music art XXI Century – History, Theory, Practice; „Twórczość kompozytorska na akordeon Jerzego Mądrawskiego na podstawie wybranych utworów kameralnych”

Czynny udział w konferencjach zagranicznych i międzynarodowych:

 1. Międzynarodowa sesja naukowa „Вісник Луганського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Мистецька освіта: історія, теоріа, практика”, No. 3 (292) травень 2015, Ługański Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki” w Ługańsku (Ukraina), 5-15 maja 2015 r., referat Development of the bow at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries, s. 138-146.
 2. VIII Międzynarodowa sesja naukowa „Музична освіта України: проблеми теорії, методики, пракики”, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka w Drohobyczu (Ukraina), 30 kwietnia-1 maja 2015 r., referat nt. <Forma sonatowa> i <forma pierwszej części koncertu> w refleksji teoretycznej XVIII i XIX w.
 3. VI Sesja naukowa z cyklu Musica sacra, Akademia Muzyczna w Gdańsku, 12-13 maja 2009 r., referat nt. Tonalność i technika kontrapunktyczna 6 motetów a cappella G. G. Gorczyckiego.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Perspektywy i zagrożenia kształcenia muzycznego, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, 22-23 kwietnia 2010 r., referat nt. Twórczość kompozytorska Kamila Koseckiego jako przykład sukcesu w kształceniu muzycznym.
 5. XIV Międzynarodowa Sesja Naukowa „Musica Galiciana”, 6 grudnia 2012 r., Uniwersytet Rzeszowski, referat nt. Działalność koncertowa Karola Lipińskiego w Galicji.
 6. „Nauczanie harmonii w polskim szkolnictwie muzycznym”; Mistecka oswita w konteksti głobalizacii ta polikulturnosti; Połtawa (Ukraina); Ukraina; 08.04.2016
 7. „Twórczość kompozytorska na akordeon Jerzego Mądrawskiego na podstawie wybranych utworów kameralnych”; Music art XXI Century – History, Theory, Practice; Drohobycz (Ukraina); Ukraina; 06.05.2016

Wykłady:

 1. Karol Lipiński – skrzypek i kompozytor, Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi, 2 marca 2010 r.
 2. Problemy wykonawcze w utworach skrzypcowych Karola Lipińskiego, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, 3 marca 2010 r.
 3. Wirtuozostwo skrzypcowe w pierwszej połowie XIX w., Instytut Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 19 marca 2014 r.

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.