Katedra Muzyki Wydział Sztuki

Struktura Katedry

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
KATEDRA MUZYKI
19.01.2021 r.

Kierownik Katedry Muzyki:

dr hab. Andrzej Ślązak, prof. UJK
e-mail: andrzej.slazak@ujk.edu.pl


Z-ca kierownika ds. kształcenia:

dr Katarzyna Lisowska
e-mail: katarzyna.lisowska@ujk.edu.pl

Z-ca kierownika ds. artystycznych i studenckich:

dr hab. Ewa Robak, prof. UJK
e-mail: ewa.robak@ujk.edu.pl

Rada Katedry

Dr hab. Andrzej Ślązak, prof. UJK – przewodniczący
Dr Marek Kawiorski – zastępca ds. kształcenia
Dr Katarzyna Lisowska – zastępca ds. artystycznych i studenckich
Dr hab. Ewa Robak, prof. UJK – kierownik Zakładu Sztuki Dyrygenckiej i Emisji Głosu

Sekretariat Instytutu
mgr Agnieszka Kacak – specjalista ds. administracyjnych
e-mail: akacak@ujk.edu.pl

mgr Marcin Pacek – specjalista inżynieryjno-techniczny
e-mail: marcin.pacek@ujk.edu.pl


Kierownik obiektu
mgr Ewa Brych
e-mail: ewa.brych@ujk.edu.pl

 ZAKŁAD PRAKTYKI INSTRUMENTALNEJ 

Kierownik Zakładu –  dr hab. Andrzej Ślązak, prof. UJK


prof. dr hab. Jerzy Mądrawski
prof. dr hab. Marek Mizera
dr hab. Karol Gołębiowski prof. UJK
dr hab. Andrzej Ślązak
dr Wojciech Lipiński
dr Anna Parkita
mgr Ayham Hammour
mgr Artur Jaroń

ZAKŁAD SZTUKI DYRYGENCKIEJ I EMISJI GŁOSU

Kierownik Zakładu – dr hab. Ewa Robak, prof. UJK
prof. dr hab. Głowacki Marek
dr hab. Król Janusz, prof. UJK
dr hab. Przystasz Elżbieta, prof. UJK
dr hab. Robak Ewa, prof. UJK
dr Lisowska Katarzyna
dr hab. Reczeniedi Justyna
dr Wiśniewska-Gołębiowska Agata

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.