Katedra Muzyki Wydział Sztuki

Struktura Katedry

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
KATEDRA MUZYKI

Kierownik: dr hab. Andrzej Ślązak
e-mail: andrzej.slazak@ujk.edu.pl


Z-ca kierownika ds. kształcenia: dr Marek Kawiorski
e-mail: kawiorski@ujk.edu.pl

Rada Katedry
prof. dr hab. Jerzy Mądrawski, prof. dr hab. Marek Mizera, dr hab. Marek Głowacki, prof. UJK, dr hab. Karol Gołębiowski, prof. UJK, dr hab. Janusz Król, prof. UJK, dr hab. Wiktor Łyjak, prof. UJK, dr hab. Ewa Robak, prof. UJK, dr hab. Andrzej Ślązak, dr Marek Kawiorski, dr Anna Parkita, dr Katarzyna Lisowska, mgr Agnieszka Kacak

Sekretariat Instytutu
mgr Agnieszka Kacak – specjalista ds. administracyjnych
e-mail: akacak@ujk.edu.pl
mgr Marcin Pacek – specjalista inżynieryjno-techniczny
e-mail: marcin.pacek@ujk.edu.pl

Kierownik obiektu
mgr Ewa Brych
e-mail: ewa.brych@ujk.edu.pl

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.