Katedra Muzyki Wydział Sztuki

Struktura Katedry

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
KATEDRA MUZYKI
19.01.2021 r.

Kierownik Katedry Muzyki:

dr hab. Andrzej Ślązak
e-mail: andrzej.slazak@ujk.edu.pl


Z-ca kierownika ds. kształcenia:

dr Marek Kawiorski
e-mail: kawiorski@ujk.edu.pl

Z-ca kierownika ds. artystycznych i studenckich:

dr Katarzyna Lisowska
e-mail: katarzyna.lisowska@ujk.edu.pl

Rada Katedry

prof. dr hab. Jerzy Mądrawski, prof. dr hab. Marek Mizera, prof. dr hab. Marek Głowacki, dr hab. Karol Gołębiowski, prof. UJK, dr hab. Janusz Król, prof. UJK, dr hab. Wiktor Łyjak, prof. UJK, dr hab. Ewa Robak, prof. UJK, dr hab. Elżbieta Przystasz, prof. UJK, dr hab. Andrzej Ślązak, dr Marek Kawiorski, dr Katarzyna Lisowska, dr Anna Parkita

Sekretariat Instytutu
mgr Agnieszka Kacak – specjalista ds. administracyjnych
e-mail: akacak@ujk.edu.pl

mgr Marcin Pacek – specjalista inżynieryjno-techniczny
e-mail: marcin.pacek@ujk.edu.pl


Kierownik obiektu
mgr Ewa Brych
e-mail: ewa.brych@ujk.edu.pl

 ZAKŁAD PRAKTYKI INSTRUMENTALNEJ 

Kierownik Zakładu –  dr hab. Andrzej Ślązak

PROFESOROWIE:
prof. dr hab. Jerzy Mądrawski
prof. dr hab. Marek Mizera

dr hab. Karol Gołębiowski prof. UJK

ADIUNKCI:

dr hab. Andrzej Ślązak

dr Wojciech Lipiński

ASYSTENCI:

dr Anna Parkita

mgr Ayham Hammour

mgr Artur Jaroń

ZAKŁAD SZTUKI DYRYGENCKIEJ I EMISJI GŁOSU

Kierownik Zakładu – dr hab. Ewa Robak, prof. UJK

PROFESOROWIE:

prof. dr hab. Głowacki Marek

dr hab. Król Janusz, prof. UJK

dr hab. Przystasz Elżbieta, prof. UJK

dr hab. Robak Ewa, prof. UJK

ADIUNKCI:

dr Lisowska Katarzyna

dr Reczeniedi Justyna

dr Wiśniewska-Gołębiowska Agata

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.