Katedra Muzyki Wydział Sztuki

Wykaz egzaminów w roku akademickim 2020/2021

Semestr zimowy Semestr letni
I rok I st.
Filozofia Zasady muzyki
Psychologia ogólna Dydaktyka ogólna
II rok I st.
Diagnoza nauczycielska i praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Dyrygowanie
Historia muzyki z literaturą muzyczną
Zajęcia muzyczno-ruchowe z metodyką
Emisja głosu z dykcją
III rok I st.
Kształcenie słuchu Fortepian
Harmonia Analiza dzieła muzycznego
Metodyka nauczania muzyki w przedszkolu Przedstawienia muzyczne w placówkach oświatowo-wychowawczych
Metodyka nauczania muzyki w klasach IV- VIII Warsztaty dyrygenckie
Warsztaty estradowe
I rok II st.
Wiedza o sztuce Literatura muzyczna
Seminarium prelekcji i krytyki muzycznej
II rok II st.
Język obcy Formy i style muzyczne
Improwizacja fortepianowa / wokalna / organowa
Metodyka nauczania muzyki w szkole ponadpodstawowej
   
   
Praktyka zawodowa dydaktyczna z muzyki w szkole ponadpodstawowej
   
   
Akompaniament do piosenki szkolnej i ćwiczeń rytmicznych
Fortepian z metodyką nauczania
Akompaniament fortepianowy
Dyrygowanie
Interpretacja piosenki z metodyką

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.